Odjava prehrane – OŠ Janka Glazerja Ruše

Če odjavljate prehrano samo za en dan, potem sta datuma od in do enaka.
Kontakt starša bomo uporabili v kolikor se nam odjava ne bo zdela smiselna iz katerega od razlogov.
Veselo uporabo.